lördag 29 december 2012

Magi...

"Det verkar så falskt. Tanken att bra saker händer bra människor och att det finns magi i världen, och att de saktmodiga och rättfärdiga skall ärva den. Det finns för många goda människor som lider för att något sådant ska vara sant. Det finns alltför många böner som går obesvarade. Varje dag ignorerar vi hur fullständigt förstörd denna värld är, och vi säger till oss själva att allt kommer att bli bra, "du kommer att bli bra." Men det är inte okej. Och när du vet det finns det ingen återvändo. Det finns ingen magi i världen åtminstone idag finns där ingen. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar