måndag 17 september 2012

Ditt liv i dina händer


"Det var en gång en munk, som hade alla svar på livet. Munken hade två unga lärlingar som störde sig på det. En dag satt dom på en bänk i klostret och funderade på hur det var möjligt att munken kunna svara på allt. De ville lura honom och försöka få honom att svara fel. En av lärlingarna kom på en bra ide hur de skulle kunna lura munken. Han sa; vi tar en fågel till honom som jag håller i min hand, men handen är bakom min rygg så att han inte kan se vad det är. Därefter frågar vi honom om han vet vad det är jag har i handen. Han kommer säkert svara rätt och säga att det är en fågel. Men sen frågar jag honom om han vet om fågeln är död eller levande. Om han svarar levande trycker jag hårt min hand så att fågeln dör och hans svar blir fel, och om han svara att fågeln är död, då öppnar jag handen och fågeln flyger ifrån oss. I vilket fall som helst kommer han svara fel. 

När de väl frågar munken vet han givetvis att lärlingen har en fågel i handen men när han får den andra frågan om han visste om fågeln var levande eller död, svarade munken; "Min son, det ligger i dina händer om fågeln ska leva eller dö".

Vad berättar historien för oss?   
Att vårt liv ligger i våra egna händer, och det är bara du som bestämmer om du ska leva det eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar