måndag 24 december 2012

Learn to trust

Tillit är en mycket viktig faktor för alla relationer, när förtroendet bryts, är det slutet på relationen. Brist på förtroende leder till misstanke och genererar ilska, ilska orsakar fiendskap och fiendskap kan resultera i separation.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar