onsdag 12 december 2012

Principen om subtraction...Vad är det som gör någonting vackert?

Vad är det som gör någonting trevligt?

Du kan lära dig mer om vad det är som gör någonting vackert genom att ställa denna fråga:

Vilken del, om du tog bort den, skulle göra det här mindre vackert?

Jag ska kalla detta för “Principen om subtraktion”.

Mycket av den moderna konsumentuppmuntrade kulturen är fokuserad på “att lägga till”. Vi har styrts till att tror att vi blir lyckliga om vi bara lägger till en sak till i våra liv. Ofta blir vi genom reklam uppmuntrade att fråga oss själva;

”Tänk om jag hade mer pengar, en snyggare pojkvän, finare kläder, mer ledighet, en renare själ, eller ett bättre jobb? Tänk om jag hade varit smalare, längre eller roligare? Vad är det som fattas i mitt liv? Vad behöver jag lägga till för att bli lyckligare?

Våra liv blir inte alltid bättre av att lägga till saker. ”Lägga till” en sak eller egenskap är en teoretisk strävan. Det är ett test och ett misstag.

Principen om subtraktion fokuserar på vad du redan har och vad du redan vet. Den ber dig att fundera över vad, om det togs bort, som skulle göra det hela mindre vackert eller mindre trevligt. När du funderar över allt vackert i ditt liv, och ställer denna fråga, så kan det ge dig en klarare bild över vad det är som gör att någonting är vackert för dig. Detta visar oftast att där finns mer vackert i ditt liv än vad du har uppmärksammat.

Världen fortsätter konstant att fråga oss; Vad är det som fattas och vad kan vi lägga till? Principen om subtraktion ber oss att lägga större vikt och skydda allt det vackra som redan existerar.

Tänk på något som du anser vara vackert. Tänk nu på dess delar, komponenter, egenskaper eller aspekter. Ta bort dessa delar en efter en och fråga dig själv; Är det fortfarande vackert utan denna del? När du identifierar delar som du tror är väsentliga för att bibehålla det vackra i något, så omvärdera dess ”värde”. Fundera över om dessa tidigare ”mindre delarna” kanske är absolut nödvändiga för att definiera och bevara dess fulla skönhet.

Gör den här övningen så att du inte tanklöst förstör allt det vackra du faktiskt har. Gör detta så du inte ger en missvisande bild av hur mycket du bryr dig. Gör detta så att du inte dumt och tankelöst förlorar något som du inte vill förlora.


Det är lätt att se allt som man inte har och vad som skulle kunna göra en lyckligare. Men kanske är det klokare att tillgodogöra sig värdet av vad du redan har genom att bättre uppskatta hur lätt det kan förstöras om bara en "liten" del av det försvinner.

Principen av subtraktion är en subjektiv bedömning. Din användning av den kommer att vara unik. Men om du överväger det, kan det kanske öka din lycka och förhindra dig från att oaktsamt förlora det vackra i livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar